Flybird helikoptervluchten

Voorwaarden www.helikopterluchtdoop.beBel ons: (051) 312 325

  1. Al onze prijzen zijn per persoon en inclusief BTW en verzekering tenzij anders vermeld.
  2. Alle reservaties moeten tijdig gebeuren per telefoon of e-mail.
  3. Als u een vlucht gereserveerd hebt en u komt niet of niet tijdig opdagen op de datum en plaats die wij bevestigd hebben dan vervalt uw bon/voucher/instapticket automatisch, zonder recht op terugbetaling, schadevergoeding, enz. Wij houden ons aan onze afspraken en vragen van onze passagiers hetzelfde. Bij problemen kan u ons ALTIJD bereiken op het telefoonnummer 051-31.23.25.
  4. Veiligheid primeert altijd! Daarom behouden wij ons het recht om een voorziene vlucht te annuleren, bv. als de minimale weercondities opgelegd door het FOD luchtvaart niet gehaald worden, als de piloot oordeelt dat de weersomstandigheden ongunstig zijn, om veiligheidsredenen, als er niet het vereiste minimum aantal passagiers ingeschreven zijn of komen opdagen, als een van onze partners de vlucht annuleert.
  5. Om misbruiken te voorkomen moet elke passagier, op eenvoudig verzoek, zijn identiteitskaart kunnen voorleggen of een vluchtbewijs laten zien. Wij behouden ons het recht om personen of voorwerpen die de veiligheid van de vlucht kunnen in gevaar brengen niet toe te laten. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn worden niet toegelaten op onze vluchten.
  6. In al onze tarieven is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die elke passagier verzekert volgens de wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruikte luchtvaarttuig inbegrepen. De piloot zal u steeds een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. Al het materiële (bv. foto en filmapparaten) dat u meeneemt tijdens de vlucht is niet verzekerd.
  7. Onze cadeaubonnen, instaptickets, vluchtvouchers, enz. zijn slechts geldig na ontvangst van de volledige betaling. Ze zijn overdraagbaar, 2 jaar geldig en kunnen steeds verlengd worden mits tijdige aanvraag voor de vervaldatum. Ze zijn onder geen enkel beding terugbetaalbaar in geld of onder gelijk welke andere vorm.
  8. Wij behouden ons het recht om met onderaannemers te werken tegen dezelfde voorwaarden als hier vermeld. Voor onze helikopterluchtdopen werken wij onder AOC n° B-3055/2017 van STB-Copter.
  9. Al onze verkopen zijn contant betaalbaar, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  10. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming zich bevindt bevoegd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: Volg stipt de raadgevingen van onze helicrew ter plaatse en stap in op de plaats die u toegewezen wordt. Er is 1 plaats vooraan en 5 plaatsen achteraan in de helikopter en dank zij de grote ramen heeft iedereen een mooi uitzicht. Fotograferen en filmen is toegestaan. Handtassen en rugzakken en/of andere ‘bagage’ mogen niet meegenomen worden tijdens de vlucht. De helikopter altijd samen met iemand van de crew vanuit de voorkant benaderen (staartrotor is gevaarlijk) en de armen niet in de hoogte steken in de nabijheid van de heli. Deuren / vensters nooit zelf openen, dit wordt voor u gedaan door iemand van onze crew.
051 - 312 325
Mail ons
Volgende vluchten:

contacteer ons